tisvildehegn

Orienteringsafdelingen fik kamp til stregen i ØstKredsens 3. division

Udgangspunktet efter årets indledende runder af 3. divisionsmatchen var ikke for god:

Ved forårets match i Tokkekøb Hegn måtte vi som tidligere beskrevet dele 2. pladsen med FSK Orientering, og ved efterårets match i Tisvilde gik det helt galt, da mange af vores løbere var forhindrede, syge eller skadede, hvilket bl.a. medførte at 3 tilmeldte H21 løbere ikke mødte op til start, samt at flere mødte skadede op og forsøgte at kæmpe sig igennem banen uden samme hurtighed, som vi ofte er forvendt med.

 

Det samlede resultat gjorde at vi blev sidst i divisionen og med kort varsel måtte omstille os, idet vi søndag d. 6/10 måtte ud i ”omkamp”, dvs. løbe op-/nedrykningsmatch om hvem, der i 2014 skal løbe i 3. division, hvilket indebærer at de to nederst placerede klubber i 3. div. skulle løbe mod de 2 bedst placerede i 4. division.

 

Som dagen nærmede sig, steg nervøsiteten pga. relativ få tilmeldte løbere. Mange havde for længe siden tilmeldt sig til at skulle deltage i Eremitageløbet, mange var fortsat skadede, og det eneste vi kunne håbe på var, at de andre klubber også havde mange afbud, samt at Bruno Stub som sædvanligt havde udnyttet vore ressourcer optimalt.

 

Jeg har gentagne gange i mine nyhedsmails til medlemmerne plæderet for at vi til divisionsmatcherne må se stort på vores egne ambitioner og ønsker om at løbe en bestemt bane, og i stedet løbe den bane, som vores skarpe tilmelder, Bruno Stub har fundet ud af giver flest points efter det sindrige pointsystem – også selv om det måske ikke altid er ”ønskebanen” (mht. længde og sværhedsgrad), men jeg kiggede dog en ekstra gang, da jeg så at jeg selv var sat ud på den længste bane (for Herre 21/H35-løbere) i stedet for min sædvanlige Herre-50 og til trods for at jeg siden DPM har løbet på en halvforstuvet fod. Svaret fra Bruno var, at hvis jeg ellers skulle havde løbet 13,3 km til Eremitageløbet, kunne jeg vel også klare 8,4 km i terræn!

GPS’en i pulsuret viste senere, at jeg havde løbet 11 km op og ned ad bakkerne i Grib Skov for at finde de 16 poster – og det er slet ikke unormalt at man løber godt 25 % længere end den planlagte tur i fugleflugtslinje. Og det er jo de færreste af os, der kan gå på vandet eller svæve over moserne, selv om der er tegnet en rød streg på kortet.

 

Selv om jeg selv slæbte 7 løbspoint med hjem, kunne jeg ude på banen glæde mig over at jeg ikke nåede op til Sebastian Bang, der var startet 4 min. før mig, samt at de to andre unge løver, Christopher Wiberg og Søren Bloch overhalede mig og løb væsentlig hurtigere, så de heldigvis fik både 2 og 3 gange så mange løbspoint.

Vores holdsammensætning på bane 1 var egentlig også et symptomatisk billede af de andre baner på dagen, idet vi dels havde de forventede ”sikre kort”, der som sædvanligt gjorde det rigtig godt, løb sikkert og tog mange gode point med hjem, dels nogle der på lidt for svære baner præsterede over niveau, og endelig en hel del skadede løbere, der trodsede naturen (og måske fornuften), dukkede op og begav sig ud på baner, som lå under deres ”normale sværhedsniveau og længde”, men som alligevel luntede og humpede mange point hjem. Godt ”gået”, folkens.

Som nævnt trak E-løbet i flere af vores løbere, idet bl.a. både Jørn Lind med familie og vores normalt meget stabile super-seniorløber, Leif Berg-Sørensen, på forhånd havde sat dagen af til årets tur i Dyrehaven. Jeg havde overvejet at presse Jørn til at ændre mening, mens jeg til gengæld ikke ville udsætte Leif for samme dilemma, da han som aktivt bestyrelsesmedlem i Motionsafdelingen hvert år til E-løbet er med til at slæbe materiel og etablere PI-Københavns faste samlingssted, hvor kollegaerne kan mødes, klæde om og opbevare deres skiftetøj under opsyn.

Heldigvis havde Niels Poulsen, der ligesom Leif også er fra en af de ”gode årgange”, taget turen fra bopælen på Bornholm og til Gribskov for at støtte op om O-afdelingens skæbnekamp, hvilket gav os nogle gode point.

Af anden positiv udvikling kan bl.a. også nævnes at Camilla Sønderby i dag løb næsten en time hurtigere end sidste gang, hvor hun deltog på holdet (3. divisionsmatchen i Tisvilde d. 250911). Her løb Camilla i mål med en margin på kun 2 sekunder op til max-tiden på 2:30:00 time, mens hun i dag kom ned på 1:31:44, hvilket var rigtig vigtig, da max-tiden var sat ned til 2:00 timer, og samtidig tog hun vigtige point.

Alle disse mange, gode bidrag fra de fremmødte løbere var medvirkende til at vi ved dagens afslutning kun var besejret af en enkelt klub, mens vi til gengæld havde vundet over de to andre, men hvor vi dog kun slog Helsingør SOK med 82 mod 79 løbspoint.

Igen så vi her, hvor vigtigt det var at alle gode kræfter mødte op i skoven, idet alle fremmødte løbere tog et større eller mindre antal point med hjem og med den nævnte, minimale margin på kun 3 point, kunne vi ikke undvære nogen, men alt gik op i en højere enhed, og PI-København løber i 2014 fortsat i 3. division.

Tak til alle der var med til at sikre vores fortsatte placering.