Hjem / Sådan bliver du medlem / Dit første orienteringsløb

Dit første orienteringsløb

Når du skal til dit første orienteringsløb, er der nogle ting der er rare at vide på forhånd. Er du i tvivl om, hvor du finder et orienteringsløb, kan du læse mere i vejledningen “Her finder du orienteringsløb”.

Udstyr

Hvis det er dit første orienteringsløb og du løber en begynderbane, kan du sagtens klare dig med helt almindeligt løbetøj og løbesko. Lange bukser kan være en god ide, så du ikke bliver revet alt for meget af skovens krat.

Starten

Ofte er der ”startbokse” med 3 felter ved starten. Når dit navn bliver råbt op 3 minutter før din starttid, går du frem til første felt. Hvert minut rykker du ét felt frem i startboksen, indtil du bliver sendt afsted på turen i skoven. Ved starten får du udleveret det kort du skal løbe efter. Hvis der skal bruges SI-brik, får du også den udleveret her.

SI-brik

En SI-brik er en lille elektronisk chip, som du bruger til at registrere, at du har været ved posterne.Den sættes fast på en finger med en elastik. Når du har fundet en post, stikkes SI-brikken ned i postens kontrolenhed og du hører en lille bip-lyd. Så er dit besøg ved posten registreret.

Kompas

Det kan være en god idé at have et kompas med i skoven, især på de sværere baner. Kompasset kan bruges til at retvende kortet eller løbe efter en kompaskurs gennem terrænet.

Hvis du løber en begynderbane, er det ikke nødvendigt med kompas.

Banen

Du skal finde posterne i rækkefølge fra. Altså post 1 først, derefter post 2, post 3 osv. På kortet er der trykt en liste over banens poster, hvor der også står et ”kontrolnummer”. Det er en god idé at sikre sig, at det samme nummer står på selve posten, så er du nemlig det rigtige sted.

Ude i skoven er posterne markeret med en hvid/orange stof-skærm. Hvis du kommer til at springe en post over, må du tilbage til den og fortsætte derfra.

Kortet

Orienteringskortet er en detaljeret gengivelse af området set oppefra. Kortet er tegnet i et størrelsesforhold der ofte hedder 1:10.000 eller 1:7.500.

Størrelsesforhold betyder ved 1:10.000, at 1 centimeter på kortet er 10.000 centimeter i terrænet. Det svarer til at:

1 mm = 10 m i terrænet.

1 cm = 100 m i terrænet.

10 cm = 1 km i terrænet.

Kortet er opbygget af forskellige farver. Det er vigtigt at kende forskellen på, hvad farverne betyder, så du kan finde rundt ved hjælp af kortet.

Hvid

Hvid betyder åben, letgennemløbelig skov. Det er der ofte meget af på et orienteringskort, så for at undgå et helt grønt kort, hvor alle andre detaljer ville forsvinde, har man valgt at bruge hvid.

Gul

Gult betyder åbent område uden skov der skygger; der hvor solen skinner. Fx enge, græsplæner eller parker.

Grøn

Grøn er skov som er sværere at løbe gennem end den hvide, letgennemlrbelige skov. Jo mørkere det grønne er på kortet, jo sværere er det at holde en høj fart gennem området.

Blå

Blå er alt det, der kan give dig våde fødder fx søer, åer og vandhuller. Eksemplet her viser en mose.

Brun

Brun er oplysninger om terrænet, altså det der har med jorden at gøre fx højdekurver, huller eller diger. Eksemplet her er et jorddige.

Sort

Sort er ofte noget menneskeskabt fx stier og huse, men kan også være sten og klipper. Eksemplet her er en sti.

Lilla

Lilla er oplysninger om banen. Starten er markeret med en trekant, poster med en enkelt cirkel og mål med to cirkler inde i hinanden.

God fornøjelse i skoven!