Nye regler for tjenestefri og tilskud til kørsel

Den 17. januar 2013 udsendte Politiets Idrætsforening, København, følgende skrivelse:

Transport til Danske Politimesterskaber i 2013

Rigspolitiet har via kundgørelsen om tjenestefri, som blev udsendt den 9. januar 2013, stoppet al tjenestefri til idræt, samt stoppet al kørsel til idræt i politiets køretøjer med virkning fra den 1. januar 2013.

Dette har naturligvis også overrumplet PI-København, som dermed har fået en akut udfordring, specielt med hensyn til transportudgifter til Danske Politimesterskaber, hvilket der af naturlige årsager ikke har været budgetteret med.

Forretningsudvalget i PI-København har d.d. holdt møde med dette punkt på dagsordnen som eneste punkt.

Vi har besluttet at give en vis form for tilskud til transport til Danske Politimesterskaber, gældende for 2013. Vi har besluttet, at forretningsudvalget løbende vurderer, hvorvidt ordningen kan fortsætte året ud, eller om den skal justeres af økonomiske årsager.

Ordningen lyder:

  • Der ydes tilskud til kørsel i egen bil med 1 kr. pr. kørt kilometer. Idrætskontoret afgør forud for hvert enkelt DPM, hvor mange km, der skal regnes med, uanset kørslens omfang. Der skal transporteres 4 personer i hver bil for at kunne opnå tilskud på 1 krone pr. km. For hver person, der mangler i bilen, fratrækkes 25 % af tilskuddet.
  • Eventuelle broudgifter refunderes med maksimalt det beløb, som er broprisen for en alm. Personbil.
  • Bilens ejer får refunderet udgiften, når idrætskontoret har modtaget underskrevet ansøgning på en særlig blanket, som udleveres af kontoret forud for kørslen, efter en anmodning herom.

Idrætskontoret kan med forretningsudvalgets accept disponere anderledes i særlige tilfælde.

På forretningsudvalgets vegne

Kurt Gullits Rasmussen

hovedkasserer