Indkaldelse til medlemsmøde 2022

Der indkaldes til medlemsmøde i Orienteringsafdelingen

fredag den 25. februar 2022 kl. 1700 på Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup med følgende dagsorden iflg. lovene:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.

(Forslag, der ønskes behandlet på Medlemsmødet, skal være formanden i hænde
senest 3 dage før mødet).

7. Ordinært valg af:
Formand (Jan Kofoed Nielsen er villig til genvalg).
Materielforvalter (Torkil Hansen er villig til genvalg).
Redaktør (Jørn Lind er villig til genvalg).
Regnskabskontrollant for 2 år. (Camilla Rath Nielsen er på valg).
Regnskabskontrollantsuppleant for 1 år. (Anne F. Jensen er på valg).
8. Eventuelt.

Der er kun 3 timers parkering på p-pladsen ved Sundhedshuset på Kamillevej, så der kan med fordel parkeres på p-pladserne på Blåklokkevej bag stationen.

I forlængelse af medlemsmødet vil der som sædvanlig ca. kl. 1900 blive serveret en udsøgt middag og dertil vin af det gode mærke ”ad libitum”, samt kaffe/te med avec.
Under middagen vil årets præmier, hædersbevisninger, m.v. blive uddelt.

Pris for hele traktementet kr. 100,- kr.

Forhåndstilmelding til mødet (af hensyn til adgang) og tilmelding til middagen til Jan Kofoed Nielsen på e-mail benteogjan@gmail.com senest den 15. februar 2022.

Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand