Indkaldelse til medlemsmøde 2021

Der indkaldes til medlemsmøde i Orienteringsafdelingen

torsdag den 9. december 2021 kl. 1800 i Parolesalen på Station Bellahøj, Borups Alle 266 med følgende dagsorden iflg. lovene:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent. 6. Behandling af indkomne forslag.

(Forslag, der ønskes behandlet på Medlemsmødet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før mødet).

7. Ordinært valg af:
Næstformand (Karsten Jørgensen er villig til genvalg).
Kasserer (Bruno Stub er villig til genvalg).
Sekretær (Ea Busch Nielsen er villig til valg).
Webmaster (Jakob Furu er villig til genvalg).
Regnskabskontrollant for 2 år (Elin Kracht er villig til genvalg). Regnskabskontrollantsuppleant for 1 år. (Anne F. Jensen er villig til genvalg).

8. Eventuelt.

Ved starten af medlemsmødet vil der være lidt spiseligt, og efter det egentlige medlemsmøde vil der være erfaringsindsamling som opfølgning på Sprintstævnet i forbindelse med Høst Open.

Af hensyn til adgang og bestilling af mad vil vi bede om forhåndstilmelding til mødet til Jan Kofoed Nielsen på e-mail benteogjan@gmail.com senest den 3. december 2021.

Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand