Indkaldelse til medlemsmøde

Der indkaldes til medlemsmøde i Orienteringsafdelingen

fredag den 27. februar 2015 kl. 1700 på Station Amager,

Kamillevej 3, 2770 Kastrup med følgende dagsorden iflg. lovene:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning.
  5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.

(Forslag, der ønskes behandlet på Medlemsmødet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før mødet).

  1. Ordinært valg af:

Næstformand (Vakant – Karsten Jørgensen er villig til valg).

Kasserer (Bruno Stub er villig til genvalg).

Sekretær (Kim Neubert Madsen er villig til genvalg).

Webmaster (Jakob Furu er villig til genvalg).

Materielforvalter (Hvis Karsten Jørgensen vælges til næstformand).

Regnskabskontrollant (for 2 år). (Elin Kracht på valg).

Regnskabskontrollantsuppleant (for 1 år). (Anne F. Jensen på valg).

  1. Eventuelt.

Der er kun 3 timers parkering på p-pladsen på Kamillevej, så der kan med fordel parkeres på p-pladserne på Blåklokkevej bag stationen.

I forlængelse af medlemsmødet vil der som sædvanlig ca. kl. 1900 blive serveret en udsøgt middag og dertil vin af det gode mærke ”ad libitum”, samt kaffe/te med avec.

Under middagen vil årets præmier, hædersbevisninger, m.v. blive uddelt.

Pris for hele traktementet kr. 100,- kr.

Tilmelding til middagen til Jan Kofoed Nielsen på e-mail benteogjan@gmail.com senest den 14. februar 2015.

Jan Kofoed Nielsen

Afdelingsformand

Hent indkaldelse som PDF-fil