Indkaldelse til medlemsmøde 2013

Medlemsmøde i Orienteringsafdelingen afholdes fredag den 8. februar 2013 kl. 1700 på Station Amager. Du kan læse hele indkaldelsen inkl. dagsorden her.


Medlemsmøde i Orienteringsafdelingen

Afholdes fredag den 8. februar 2013 kl. 1700 på Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup, med følgende dagsorden iflg. lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  (Forslag, der ønskes behandlet på Medlemsmødet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før mødet).
 7.  Ordinært valg af:
  Næstformand (Erik Jakobsen er villig til genvalg)
  Kasserer (Bruno Stub er villig til genvalg)
  Sekretær (Kim Neubert Madsen er villig til genvalg)
  Webmaster (Jacob Furu er villig til genvalg)
 8. Eventuelt.

I forlængelse af medlemsmødet vil der som sædvanlig ca. kl. 1900 blive serveret en

udsøgt middag og dertil vin af det gode mærke ”ad libitum”, samt kaffe/te med avec.

Under middagen vil årets hædersbevisninger og hadegaver blive uddelt med rund hånd.

Pris for hele traktementet kr. 100,-

Tilmelding til middagen til Jan Kofoed Nielsen, tlf. 3297 4144, tlf. arb. 3521-3495, senest den 28. januar 2013.

Jan Kofoed Nielsen

Afdelingsformand


PDF: Indkaldelse til medlemsmøde i Orienteringsafdelingen 2013