DPM_2012_Feltsport_211-112144_200x200

PM i feltsport og orienteringsløb

Efter den store succes på Bornholm i 2010, hvor feltsportsmesterskabet og orienteringsløbsmesterskabet blev afviklet i samme stævne over tre dage med en sprint som opvarmning, havde arrangørerne igen samlet kræfter til et samlet stævne. Denne gang faldt valget på nogle spændende terræner i den anden ende af landet; nemlig i Skagen.

 

Kollegaer fra PI København og PI Helsingør havde fået hjælp af garvede kræfter fra Hjørring, og de havde sammen planlagt rammerne for stævnet. Stævneledelsen bestod igen af stævneleder Erik Skriver, stævne- og banekontrollant Torkil Hansen, initiativtager Henrik Wiberg samt Jan Kofoed Nielsen og Karsten Jørgensen, men de havde hyret andre gode kræfter til at varetage nogle af de mange opgaver. Således var det Erik Flarup, der havde lavet de to baner til sprinten, en kort på 3,3 km og en endnu kortere på 2,5 km. Karsten Jørgensen havde lavet disciplinbanen til feltsport, Svend Brøns havde lavet banerne til feltsportens orienteringsløb, og endelig havde Ole Thomsen lavet banerne til sidstedagens orienteringsløb. Jens Carl Nielsen fra Helsingør stod med sine hjælpere for skydebanen, og der var hjælp til en masse andre funktioner. Bl.a. krævede beregningen af strafpointene i feltsporten en hel del.

 

Der var forhåbning om, at stævnet på samme måde som sidst kunne tiltrække flere løbere end sædvanlig, hvilket også viste sig at holde stik, idet der var tilmeldt i alt 116 løbere, heraf to tyskere og 12 svenskere.

Der var skabt et godt samarbejde med Skagen Vandrerhjem, hvor vi deltagere blev indkvarteret. På grund af de mange tilmeldte var der dog ikke plads til alle, så nogle måtte indkvarteres i nogle værelser i tilknytning til en idrætshal lige ved siden af, og stævneledelsen måtte bo på hotel og i lejet sommerhus.

Alt i alt kræver et så stort stævne en masse forberedelse, og der var også lagt et meget stort arbejde i at skabe gode rammer omkring stævnet. Allerede den første aftens buffet på vandrerhjemmet lovede godt for de følgende dage.

 

Sprint – Tryk for at se kortet i stort format.

Erik Flarup fra Skive havde til sprinten tegnet et orienteringskort, der dækkede en del af Skagen by med den lille Byfogedskov og et bynært klitområde. Vandrerhjemmet var med på kortet, så starten på sprinten var lagt lige uden for døren, hvor deltagerne kunne starte mellem kl. 16 og 18. Det var en såkaldt ”put and run”-start, hvilket ville sige, at man selv kunne bestemme starttidspunktet, idet en official dog sørgede for, at der blev lidt ”luft” mellem løberne. Det var så bare at stille sig i kø, når man var blevet indkvarteret og klædt om. Jeg selv ventede lidt og kunne således undgå regnen, der blev afløst af sol sidst på eftermiddagen.

Selv om en sprint som regel mest er et spørgsmål om at løbe stærkt og vælge den hurtigste vej mellem posterne, krævede denne sprint med poster i klitterrænet alligevel en del orienteringsteknik. Især én post voldte besvær selv for nogle af de garvede løbere, som ”bommede” fælt. Således var det ikke blot løbsstyrken, som var afgørende for udfaldet.

Det var dog ikke nogen overraskelse, at Per Jessen fra Roskilde vandt ”den lange bane” fulgt af Erik Olsen og Thomas Lange fra Nordsjælland.

Erik er efterhånden en erfaren herre, og Thomas Lange ser ud til at være stærkt på vej, og rygtet vil vide, at han har trænet intensivt i år, hvor der efter nogle års pause igen skal udtages et politilandshold, der til efteråret skal til Nordisk Politimesterskab i Sverige.

Den korte bane blev vundet af Thomas Holm Larsen fra Nordsjælland fulgt af Esben Blicher fra Fredericia og svenskeren Eje Dahl.

 

Desværre kan man nogle gange stole på vejrmeldingerne, og den lovede regn sås da også, da gardinerne blev trukket fra efter nattens søvn. Heldigvis var det kun en let regn, og den stilnede også af op af dagen under feltsportsmesterskabet i Højengran, så flere løbere kom af sted i tørvejr.

Feltsport – Tryk for at se kortet i stort format

Deltagerne var delt ind i 17 skydehold med otte deltagere på hvert hold, der startede med ti minutters interval. Der var 400 meter ”frem” – det vil sige op og ned over klitterne – til en skydebane, der var anlagt i en meget stor gryde mellem høje klitter. Der blev løbet i et forholdsvis roligt tempo for ikke at få pulsen helt ud af kontrol inden skydningen, hvor ti skud skulle fordeles ligeligt mellem fem skiver. Det var der vist ikke alle, der havde forstået, for flere havde valgt at sætte de fleste skud uden for skiverne. Hver forbier gav to minutters straftillæg.

Både stævnepladsen og skydebanen var lagt, så tilskuere og øvrige løbere kunne følge konkurrencen i det flotte terræn.

Efter skydningen fortsatte man direkte ud på en markeret rute i det kuperede klitterræn, hvor ti steder på ruten skulle prikkes ind på et kort med en nål og markeres med farvede tuschpenne. Fem af punkterne var placeret i varieret afstand fra ruten og udpeget med en sigtestok og et billede. Deltagerne på de lettere B-baner havde til disse punkter hjælp af cirkler på kortet, der markerede udgangspunktet, hvilket også hjalp dem på rette vej videre på ruten. En del af deltagerne oplyste alligevel efter løbet, at de i det svære klitterræn havde været på ”Herrens mark”, selv om den slet ikke var med på kortet, der mest bestod af brune kurvestreger. Der var blandt deltagerne flere, der ikke tidligere havde stiftet bekendtskab med disciplinen, og for dem var det en meget svær opgave, og det var ikke overraskende, at der blev opnået mange strafpoint. Hvert punkt kunne give op til fire strafpoint, og ingen deltagere kom fejlfrit igennem den meget svære bane.

En enkelt kommenterede konkurrencen med, at han havde prøvet at løbe natløb uden pandelampe, og det havde været noget lettere end denne feltsportskonkurrence.

De udleverede kort til disciplinbanen var plastlaminerede på begge sider, så de kunne tåle vand. Desværre kunne farven fra standpladsernes tuschpenne ikke hæfte på den regnvåde plastic – et af stævnets få kritikpunkter, da det burde have været afprøvet inden og løst med bedre tuschpenne eller uden plastic på bagsiden af kortet. Det gav nok mest besvær for beregnerne, da det ikke var så nemt at se hvilke prikker, der hørte til hvilke punkter på disciplinbanen.

Efter disciplinbanen fortsatte man direkte videre på en orienteringsbane, så nu blev det lettere! Nej. Svend Brøns havde gjort, hvad han kunne for at knuse løbernes selvtillid. Det var fortsat svært klitterræn krydret med tæt bevoksede indlandsklitter, hvor man skulle kravle rundt for at finde en lille lavning eller slugt.

Jeg er desværre blevet afhængig af briller for at skelne de mange små detaljer på kortet, men denne dag var de ikke til meget nytte, da de hurtigt duggede til og vanddråberne gav ekstra kurver på kortet.

Jeg havde haft en god skydning med 0 strafpoint som den eneste i mesterskabsklassen, og disciplinbanen var også gået rimeligt, og allerede på vej mod post 2 på orienteringsbanen hentede jeg Jesper Holst Ginnerup fra Århus, der var startet på skydeholdet før mig. Han havde haft stort besvær med post 1. Herefter fulgtes vi det meste af banen, idet jeg dog ikke kunne holde Jespers tempo, men hentede ham på grund af bedre vejvalg eller hans ”bom”. Vi havde et par store bom sammen, men i begge tilfælde slap han væk uden at vise mig posten, som jeg så selv måtte finde! Det sidste store bom var lige før mål, hvor trætheden havde indfundet sig, så koncentrationen svigtede fælt. Et forholdsvis let stræk til næstsidste post burde kunne løbes på to-tre minutter, men jeg brugte næsten ni minutter. Det skulle jeg senere komme til at ærgre mig ekstra meget over, da det på resultattavlen viste sig, hvor tæt jeg havde været på at gentage sejren fra sidste år. Jesper endte et stykke nede på resultattavlen, der til fleres overraskelse blev toppet af Thomas Lange fulgt af Per Jessen og Erik Olsen.

Blandt pigerne gik alle medaljerne til PI København, idet Rita Breum vandt mesterskabet foran Anne Fonnesbech Jensen og Camilla Rath Nielsen.

Herre 35 blev vundet af Morten Kjær fra Grenå foran Hans Pedersen fra Aalborg og Peder Stephansen fra Esbjerg.

Der var flere aldersklasser samt en åben klasse uden skydning, og resultaterne fra disse klasser samt de sekundære placeringer i de nævnte klasser kan ses et andet sted på hjemmesiden, hvor der også er et link til TV2 Nordjylland med et indslag fra dagens konkurrence.

 

Efter et bad og en tur ind til Skagen ”down town” var der inviteret til kammeratskabsaften på det nærliggende Hotel Color, hvor vi blev præsenteret for en rigtig god og varieret buffet i den flotte Krøyersal.

Der var medaljer og præmier til de bedste overrakt af Ole Kjær Jacobsen fra DPIF og politidirektør Elsemette Cassøe fra Nordjyllands Politi. Alle præmietagerne blev forsynet med to flasker af det bedste fra Skagen Bryghus.

 

De fleste valgte at gå tidligt i seng, så benene kunne være friske til næste dag, hvor mesterskabet i orienteringsløb skulle afvikles.

Det var køligt, men der var ikke regn i luften, så det var faktisk helt perfekt til en udfordring i klitterne.

Orientering – Tryk for at se kortet i stort format

Vi blev kørt ud til en parkeringsplads ved stranden, hvor starten gik for foden af, hvad man vel med rette kan kalde ”de skagenske alper”. Løberne startede efter tur i flere retninger – dog alle opad, og det var sjovt at følge løberne, der glimtvis dukkede op mellem klitterne eller sås stå spejdende på en af toppene.

Mit eget løb startede godt, idet jeg efterfølgende kunne se, at jeg var hurtigst på den første post og førte løbet ved post 5, men fra post 6 havde jeg et dårligt vejvalg, og bommede post 9, 10 og 15, og så måtte jeg jo erkende, at de fleste nok var hurtigere til bens end mig. Min træningsmængde har i år ligget noget under sidste års ditto, og alderen har vel også noget at sige.

Det var ikke overraskende, at det igen blev Per Jessen, der løb med sejren. Som adventure-racer er han vant til både længere og hårdere konkurrencer. Denne gang blev han fulgt af Jesper Holst Ginnerup og Bo Lindholm Pedersen, som fik henholdsvis sølv- og bronzemedaljer hængt om halsen ved afslutningen på vandrerhjemmet, mens vi andre guffede boller og lagkage i os.

Dameklassen blev vundet af Camilla Rath Nielsen, som er meget løbestærk og nu også ser ud til at have fået styr på det med kort og kompas. På de næste pladser kom Rita Breum og Anne Fonnesbech Jensen.

H 35 blev vundet af Hans Pedersen med Peder Stephansen og Hans Aage Hvalsøe Hansen på de næste pladser.

De øvrige resultater kan ses et andet sted på hjemmesiden, hvor der også kan ses billeder fra stævnet.

 

Selv om det havde været meget svære konkurrencer, var der generel enighed om, at det havde været et rigtig godt stævne, hvor der også havde været tid til at dyrke de sociale relationer mellem løberne. Elsemette Cassøe fremhævede også i sin tale under kammeratskabsaftenen, at det i vores arbejde var vigtigt at have et netværk på tværs af politikredsene.

Der er nok ikke ressourcer til at afholde et tilsvarende stævne hvert år, men vi må håbe, at der vil være flere af de unge deltagere, der har fået blod på tanden, så vi også ser dem til de ugentlige politiløb forår og efterår. Der ligger mange gode oplevelser og venter, men det kræver træning og tålmodighed at nå toppen af resultatlisten, for både orienteringsløb og feltsport fordrer en vis erfaring for at blive rigtig god.

Til sidst skal der lyde en stor tak til stævneledelsen og hjælperne for modet og initiativet til at afholde et så stort stævne. Tak for endnu en god oplevelse.