Ny webmaster

Så lykkedes det endelig. Orienteringsafdelingen fik en dygtig webmaster.

Den gamle hjemmeside havde ikke været vedligeholdt i nogle år, og den var dermed ikke et værdigt “vindue” for afdelingen, da jeg for et par år siden tilbød mig som webmaster. Jeg havde ikke nogen erfaring med hjemmesider, men jeg regnede med, at jeg efter et kursus kunne få gang i vores hjemmeside igen. Jeg havde også regnet med, at jeg fik mulighed for at bruge mine ledige aftener i Rejseholdet til opgaven, men rejserne sluttede, og jeg blev stationeret i København igen i forbindelse med den store “slankekur” som overgik Rejseholdet, så mine ledige stunder blev af samme årsag så begrænsede, at jeg ikke kunne overkomme opgaven.

Vores dygtige formand var imidlertid så heldig, at der på Station Amager kom en interesseret kollega, som også havde erfaring med hjemmesider, og efter afdelingens medlemsmøde d. 25. januar kom der hurtigt gang i en ny udgave af hjemmesiden. Indtil videre ser det meget lovende ud, så der er håb om, at hjemmesiden fremover vil kunne fungere som en attraktiv formidler af information om afdelingens aktiviteter.

Jeg vil hermed gerne sige en stor TAK til den nye webmaster, Jacob Furu, og ønske ham held og lykke med arbejdet fremover.

Jeg vil selv i samarbejde med Jacob sørge for, at hjemmesiden bliver holdt a jour og sørge for, at der kommer relevante artikler, indbydelser, resultater og andet relevant stof på hjemmesiden, og jeg håber, at du fremover vil besøge den ofte.