IMG_0316

Höst Open 2019

Orienteringsafdelingen indvilligede første gang i 2017 i at lave en sprint som optakt til de to traditionelle løb i de bornholmske skove, som Höst Open indtil da havde bestået af. Det var i Gudhjem, og det blev en succes med ros til arrangement og baner. Banerne var lidt længere og nok lidt sværere end normale sprintløb med poster i terræn både over byen og ved campingpladsen, hvor stævneplads og mål var placeret.

Vi fulgte i 2018 op med endnu en sprint – denne gang i Svaneke med et nytegnet kort. Det var den lokale Bent Christiansen, der stod for korttegningen, og det var igen Peter Sørensen og mig som henholdsvis stævneleder og banelægger. Dertil kom, at der på dagen for afviklingen af løbet og op til denne dag var hjælp fra omkring 20 af afdelingens medlemmer. Ud over et stort forarbejde med stævne og baner krævede et sådant stævne med mere end 450 løbere en masse hjælpere til etablering af stævneplads, startbokse og mål, udsætning af poster, startprocedure med de mange individuelle starter, beregning og meget mere. Det lykkedes os igen at afviklet et godt og rost løb, så vi påtog os i 2019 for tredje gang at lave løbet, der nu mere eller mindre var blevet en tradition, og så kendt, at vi kunne forvente endnu flere løbere til stævnet.

Sprinten og de to følgende løb, som vi deltog i som løbere, var også en klubtur og et socialt arrangement med fælles indkvartering og spisning, og det var alt sammen med til at styrke sammenholdet i afdelingen.

Det blev i 2019 Rønne, der skulle lægge gader, smøger og baggårde til løbet, og igen var det Bent Christiansen, der skulle tegne et nyt orienteringskort, da heller ikke Rønne havde været brugt til orienteringsløb. Torkil Hansen havde overtaget posten som stævneleder, mens jeg igen var banelægger.

I modsætning til både Gudhjem og Svaneke var der i Rønne ikke mulighed for at bruge egentlig terræn til løbet, og det var svært at få plads til starten, der derfor blev fordelt med startbokse på havneområdet og selve starten på den anden side af vejen langs havnen. Det gav lidt udfordringer, men de blev løst.

Flere deltagere havde været skeptiske med hensyn til det spændende ved at løbe i Rønne, som flere fandt mindre interessant til et sprintløb end andre af de bornholmske små byer. Jeg havde i forbindelse med min ”udstationering” til Folkemødet i juni haft mulighed for at gennemtrawle byen og lave aftaler med byens borgere, så vi fik adgang til mange gårde og passager, hvilket gjorde, at der kunne laves nogle sjove og spændende baner, og løbernes reaktioner ved mål viste da også, at det var lykkedes.

De tidligere års succes havde været med til, at vores sprintløb blev udnævnt til at være finalen i dette års sprintcup, der bestod af 10 gennemgående sprintløb fordelt over hele landet. Det var medvirkende til, at vi nåede op på omkring 675 tilmelde løbere, hvoraf 648 stillede til start.

Da vi nu med tre succesfulde løb har taget en form for ejerskab over sprinten til Höst Open, har vi med samme bemanding på posterne som korttegner, stævneleder og banelægger planlagt, at sprinten i 2020 skal være i Allinge. Det bliver igen med Camilla Rath Nielsen som ansvarlig for starten og med vores faste hjælp til beregningen, Mogens Jørgensen fra Søllerød OK. Det er to af de andre vigtige poster til et orienteringsløb. Hertil kommer selvfølgelig de mange hjælpere, som velvilligt står til rådighed med de mange opgaver, og her skal ikke glemmes det store arbejde, der er med planlægning og indkøb til bespisning af alle hjælperne, hvilket formandens hustru, Bente Dahl har klaret i fin stil hvert år.

Planlægningen af sprinten, der i 2020 finder sted d. 23. oktober, blev allerede påbegyndt i forbindelse med sprinten i 2019, hvor der blev kigget på indkvartering, mulighed for stævneplads og start og truffet aftale om bemanding af de vigtige poster. Vi har gennem de seneste år opnået en vis rutine, men der sker løbende tilretning og finpudsning af tingene. Vi kan altid blive bedre, og forventningerne til vores løb forpligter. Vi håber, at vi kan nå op på at blive arrangør af det største orienteringssprintløb i Danmark. I 2019 var løbet det næststørste.

Som nævnt deltog vi selv i de følgende to løb, der i 2019 blev afviklet i Rø Plantage og i det svære terræn på Hammeren. Her var Torkil Hansen banelægger, og han havde lavet nogle meget krævende baner – lidt for krævende mente flere.

Blandt de bedste resultater kan nævnes, at Elin Kracht blev nr. 2 i Rø Plantage, og at Camilla Rath Nielsen blev nr. 3 på Hammeren, hvilket også rakte til en samlet tredjeplads. Mit eget resultat er ikke værd at nævne, men de øvrige resultater kan findes på http://host-open.dk.

Vi ses i Allinge.