IMG_2107

Første og sidste Københavner Cup 2020

Vi nåede lige at afvikle den første af vores tre sammenhængende Københavner Cup’er, inden der fra politiets øverste ledelse blev lukket for alle stævner inden for DPIF.

Der var i alt tilmeldt 38 løbere fra både Jylland, Fyn og Sjælland, og de glædede sig alle til at komme en tur i skoven efter en lang periode, hvor der på grund af corona ikke havde været afholdt stævner – hverken civile eller i politiregi. Heldigvis havde der rundt omkring været initiativrige orienteringsløbere, der havde lagt kort med baner op på Internettet, så man enkeltvis kunne træne og finde plasticstrimler udsat som poster, hvis man bare selv printede kortet med den bane, men gerne ville løbe. Der var bl.a. lavet baner som korridorløb, hvor man kun kunne se kortet med baneforløbet som en smal strimmel, baner med kort uden stier og veje og andre lidt udfordrende baner, men alle glædede sig nu til en rigtig konkurrence og til gensynet med kollegaer og konkurrenter.

Peter Sørensen var stævneleder, og han havde sørget for håndsprit og vejledninger, så vi kunne overholde de givne retningslinjer for at undgå smittespredning. Således var der bl.a. opsat en sprayflaske med håndsprit ved starten, hvor starten på grund af de få løbere kunne ske med kun en enkelt eller højst to løbere i hver startboks. Således var det let at holde den anbefalede afstand.

Løbet foregik i Gl. Grønholt Vang ved Fredensborg, og løberne var fordelt på seks baner. Der var desværre kun en enkelt løber på bane 6, der var en let bane for nye løbere, der mest skulle løbe ad skovens stier. Det var dog glædeligt at se, at en lille flok fra Københavns Vestegns Politi i den unge ende af aldersskalaen igen troppede op og så ud til at være en stabil foryngelse af flokken af orienteringsløbere inden for politiidrætten.

Jeg var banelægger på de i alt seks baner, og jeg havde den udfordring, at der går en banelinje gennem skoven, så banerne skulle lægges på en måde, så ingen blev fristet til at løbe over eller langs skinnerne andre steder end ved de to faste overgange.

Den korte svære bane kunne fint kreeres rundt på den nordlige side uden krydsning af banen, og at dømme efter meldingerne fra løberne i mål, var det lykkedes at lave en god bane. Det var også meldingen fra løberne på de længste baner, hvorimod et par løbere på bane 3 syntes, at denne bane lagde op til for meget løb på sti. Den krævede med andre ord ikke nok orienteringsteknik.

Nu er det jo sådan, at der kan være forskellige synspunkter, men måske kunne der være noget om det. Banelegemet og et større forbudt område gjorde det lidt svært at dreje en bane, der ikke måtte være for lang, men alligevel ville blive for kringlet, hvis den skulle holdes på samme side af banelegemet.

Nogle gange må man gå på kompromis.

Selv om bane 6 er for nye løbere, er der nogle gange gode løbere, der er uprøvede i det orienteringsmæssige, men som alligevel tager udfordringen op på en af de svære baner. Det var denne gang Jeppe Schrøder, der var blevet lokket eller havde udfordret sig selv på bane 1, der er den længste svære bane.

Tidligere kunne denne bane være temmelig lang, men for at få flere løbere tilmeldt bane 1 har den de seneste par år været kortet ned, og til løbet i Gl. Grønholt Vang var den ”kun” 7,9 km i fugleflugtslinje.

For Jeppe Schrøder var det således en kort tur i modsætning til de lange distancer han er kendt for at løbe i høj fart, og han havde nok ikke forventet at bruge de mere end to timer, det endte med at vare. Han sås dog at være ved godt mod, da han som næstsidst nåede i mål. På den udleverede seddel med de enkelte stræktider, kunne han så se, hvor han havde brugt tiden.

Også Ea Buch Nielsen havde udfordret sig selv ved at løbe bane 2, men også hun kom frisk løbende i mål efter mere end to timer. Efter tiderne at dømme, var der flere, der fandt udfordringer i skoven.

For de løbere, der ikke var nødt til at haste hjem eller tage på arbejde, var der arrangeret afslutning med kage og ostemad i Fredensborghallens cafeteria.

Her blev der også uddelt præmier i form af rødvin til de hurtigste løbere og de heldige ved lodtrækning. Det sædvanlige håndtryk var der i coronaens tegn givet afkald på.

Efter et velafsluttet stævne var der så bare tilbage at få samlet posterne og de elektroniske Sport Ident-enheder ind. Materiel og den lejede kontorvogn skulle afleveres, men alt kunne foregå i endnu en af de gode sommerdage, som august havde været velsignet med.

Det er nu besluttet, at vi følger ledelsens beslutning om ikke at afholde de to følgende Københavner Cup’er, selv om vi ville kunne gøre det efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Da vi ikke vil kunne holde afslutning og love et bad efter løbene, er det vores skøn, at det vil afholde deltagere fra at køre til Sjælland fra en anden del af Danmark, og deltagerantallet vil så ikke stå mål med det arbejde, der lægges i løbene. Vi gemmer de planlagte baner og løb til næste år, hvor samfundet forhåbentlig er åbnet igen. Vi kan kun beklage, at der er truffet en beslutning, der ikke er til gavn for idrætten.

www.piorientering.dk kan man se billeder fra løbet og den samlede resultatliste, og man kan også se de enkelte løberes stræktider.