skov_foraar

Beretning fra Københavner Cup 1. etape – 2013

Så er første etape af årets Københavner Cup afviklet.

 

Orienteringsafdelingen i Københavns PI har i snart mange år lavet to årlige løb, Pokalløbet og Københavnerløbet. Med Københavnerløbet har vi prøvet forskellige tiltag, bl.a. blev løbet i flere år lavet som en sprint med to etaper og med jagtstart på sidste etape.

 

Henrik Wiberg har altid været foregangsmand for at tage nye initiativer, og med Mads Fyn Andersen som idémand opstod der også en mere adventure-race-agtig form for Københavnerløb, der forsøgte at ride med på den bølge af generel lyst hos sportsfolk til at prøve mere krævende og spændende ting. Løbet var for tomandshold, og det omfattede i alt tre etaper startende med et aften/natløb efterfulgt af fælles hygge inden overnatning og to etaper næste dag. Der var indlagt forskellige sværhedsmomenter, idet det ene natløb bl.a. blev afviklet med petroleumslamper, og kortene til dagløbene var bl.a. kurvekort og forkert sammensatte udklip. Denne form for løb fik desværre en alt for kort levetid, idet løbsformen alligevel ikke appellerede til ret mange. Måske fandt de fleste, at det var for stor en udfordring og for fysisk krævende.

kbhcup_2013_1_a

For snart mange år siden tog Peter Sørensen initiativ til at lave et anderledes orienteringsløb, som blev kaldt Skægløbet. Det var årets sidste løb, og der blev lavet nogle utraditionelle baner med forskellige momenter såsom forskellige point på posterne og poster lagt på linje eller i lavninger indenfor en cirkel, så man ikke helt vidste, hvor posterne fandtes. Disse løb samlede klubbens medlemmer på en anden og måske mere social måde, idet mange tog familien med til løbene, der sluttede med julehygge.

 

Det var også Peter Sørensen, der i 2011 tog initiativ til at lave Københavnerløbet som tre sammenhængende løb/etaper, der blev kaldt Københavner Cup. Det skulle animere løberne til at deltage i flere løb, idet der ud over konkurrencen i de enkelte løb også var konkurrence om at blive samlet vinder i de enkelte klasser over de tre etaper.

Selv om det første år ikke lykkedes at få så mange til at deltage i alle tre etaper, syntes der alligevel at være en tendens til, at løbene trak flere til, så Peter påtog sig igen sidste år at stå som stævneleder ved løbene, hvor forskellige af klubbens banelæggere gav tilsagn om at stå for den lige så vigtige rolle – nemlig at kreere nogle gode og udfordrende baner.

 

I år er det imidlertid valgår for kommunerne, og da Peter som spidskandidat for Socialdemokraterne i Glostrup vil forsøge at fortsætte sin politiske karriere med en borgmesterpost, har han måttet sige fra til opgaven som stævneleder for årets Københavner Cup.

Da jeg og flere andre gerne ville fortsætte, hvor Peter slap, meldte jeg mig til opgaven som stævneleder, idet jeg sikrede mig nogle gode banelæggere til de tre løb.

På grund fem ugers ferie, som i februar og marts gik til New Zealand, måtte jeg have den største del af planlægningen klar inden. Således blev der inden ferien truffet aftaler med banelæggerne, stævnecentrene og de tilhørende kantiner, og der blev lavet indbydelser og programmer, så jeg kunne tage på ferie med god samvittighed.

kbhcup_2013_1_b

Tirsdag d. 16. marts var dagen for første etape, og til vores store glæde havde 51 løbere tilmeldt sig løbet i Valby Hegn ved Helsinge. Ingen havde tilmeldt sig den lette bane, så det begrænsede brugen af poster og lettede dermed også postudsætningen.

Efter en meget kold og trist marts måned, begyndte det sene forår så småt at melde sin ankomst, og løberne fik en rigtig god dag i skoven, hvilket i høj grad skyldtes de gode baner, som Karsten Jørgensen havde lavet. Valby Hegn er en forholdsvis lille skov, men den er meget varieret og således også velegnet til orienteringsløb.

Flere af løberne fik en ekstra naturoplevelse, da de stødte på en stor flok kronhjorte i skoven.

Alt gik, som det skulle, selv om vi på grund af en begravelse måtte undvære en hjælpende hånd, men med Mogens Jørgensen fra Søllerød OK ved computeren, gik beregningen nemt og smertefrit, så vi kunne holde afslutning i Helsingehallerne til planlagt tid.

Vores formand, Jan Kofoed Nielsen, havde som præmier sørget for indkøb af rødvin påført klubbens egen vinetiket, og til vinderne var der desuden skoposer fra firmaet Heart2Start, idet Lennart Funch fra dette firma og firmaet Rescue Tekniq havde sponseret skoposerne samt toilettasker og en stor solid taske. Toilettaskerne og den store taske (med syv års garanti) blev lagt frem som præmier til de samlede vindere og dermed som lokkemad, så løberne blev fristet til også at tilmelde sig de næste to løb. Da klassevinderne ofte er gengangere, var der også lodtrækningspræmier, så nogle af de knap så hurtige løbere fik en flaske vin med hjem til en hyggelig aften.

Resultatlisten kan ses under ”Løb og resultater”, hvor også indbydelserne til de følgende løb kan ses.